Fakta

Madlavning fra bunden

Synlig og sanselig madlavning prioriteres højt. Vi har valgt at tilrettelægge madlavningen, så det  sker i de enkelte boliggrupper. Al mad serveres på fade og i skåle.

Personalet bestræber sig på at med inddrage beboerne i det omfang, de har lyst og mulighed for.

Vi har centralt indkøb og fordeler fra cafeen til boliggrupperne. Vi lægger vægt på at lave maden i boliggrupperne, da det giver oplevelser og samtaleemner for beboerne.

Alle beboere tilbydes at blive ernærings screenet ved indflytning.

Kvalitetsstandarder

Prices Have Centeret yder hjælp i forhold til Faaborg-Midtfyns kvalitetsstandarder. Du kan altid henvende dig til en medarbejder og få en kopi af standarderne

Hjælpen vurderes og tilpasses efter behov.

Lovpligtige tilsyn

Embedslægen fører tilsyn med plejecenteret årligt.

Servicepakker

Der tilbydes en pakke med toiletartikler, pakke med rengøringsartikler,vaskemidler og vinduespolering.

Nødkald

Der kan etableres et nødkald til den enkelte beboer. Nødkald vurderes jf. kvalitetsstandard. Hvis nødkaldssenderen bortkommer for beboeren, skal denne erstatte senderen.

Fodpleje

Der er tilknyttet en statsautoriseret fodterapeut til Prices Have Centeret. Man kan også benytte egen fodpleje. Der er egenbetaling på fodpleje.

Frisør

Der er tilknyttet en frisør til Prices Have Centeret, som kan benyttes. Der er egenbetaling hos frisøren. Man kan også benytte egen frisør.

Tøjvask

Vi hjælper med at vaske Deres tøj, men det skal mærkes med nummer eller navn. Også ved nyanskaffelse. Vi beder om at tøj kan gå i vaskemaskine/tørretumbler.