Frivillige

På Prices Have Centeret har vi en aktiv kreds af frivillige der støtter os i vores dagligdag med beboerne.

De frivillige hjælper bla. ved gudstjenester og i hverdagen, samt ved arrangementer, udflugter osv.

Er du interesseret i at være med til at gøre en forskel for vores beboere, er du også meget velkommen.

Du kan henvende dig til Dorthe Andersen på tlf. 72 53 51 12 eller E-mail: doan@fmk.dk

De frivilliges indsats er et værdifuldt element.

De frivillige bidrager til et levende og alsidigt miljø på Prices Have Centeret.