Pårørende

Pårørende er altid velkommen på Prices Have Centeret både i hverdagen og meget gerne ved festlige arrangementer. 

Kontakten med pårørende og venner er et vigtig led mellem tidligere og nuværende liv. 

Det er derfor vigtigt at samværet og kontakten ikke forringes efter indflytningen.

Vi opfordrer gerne pårørende til sammen med beboeren at udfylde livs-historien, så medarbejderne får en viden og forståelse for den enkelte beboer. I kan få et skabelon til livs-historie hos personalet i boenhederne.

Pårørende har en central rolle i et leve - bo miljø. Som pårørende bør man forholde sig til, hvordan man bedst varetager interesserne for den, man er pårørende til og gøre sig klart, hvad man kan forvente, at de ansatte tager sig af.Eksempelvis at pårørende ledsager beboeren til indlæggelse eller undersøgelse på sygehuset, til egen læge/vagtlæge eller ledsager til indkøb.

At de pårørende med beboeren skaber en hyggelig atmosfære i lejligheden f. eks. ved at hjælpe med at pynte til helligdage, ordne blomster, tøjskabe og pudse sølvtøj.

Dialog mellem pårørende og medarbejdere er meget vigtig. Her skabes et tillidsforhold, så samarbejdet kan udvikles og styrkes.

Pårørendeaften

En gang om året samles beboere , pårørende, repræsentant fra Domea boligselskab, ledelse og medarbejdere til en hyggelig aften

Vi spiser sammen og der er betales for maden ved tilmelding

Vi fortæller om hvad der er sket i årets løb og hvad der kommer af nye tiltag.

Her kan man  få svar på de spørgsmål man måtte have