Indflytning

Når den nye beboer er visiteret til Prices Have Centret kan der tages kontakt til Domea - ejendomsmester. Her kan der aftales hvornår lejligheden er ledig. Nærmere omkring indflytnings procedure aftales med ejendomsmester i Domea.

Vi har de bedste erfaringer med, at lejligheden er møbleret inden du flytter ind. Dette hjælper til at føle sig "hjemme" fra start. Vi har  gode erfaringer med at du selv "hjælper" med placering af møbler, sådan at det matcher det miljø man kommer fra.

Du er velkommen til at få en rundvisning på Prices Have Centeret inden indflytning og tale med medarbejderne.

Snarest efter indflytningen tilbyder vi en indflytningssamtale. Deltagere er den nye beboer, pårørende, kontaktperson og plejehjemsleder. Her gives der en introduktion, diverse informationer og forventninger til samarbejde.

Hjælpemidler

Lejligheden er installeret med en plejeseng hvis man har plejebehov. Der findes loftlifte installation i hver lejlighed og der kan påsættes en motor ved plejebehov/forflytninger. Andre hjælpemidler eks. badebænk, rollator og kørestol skal medbringes hjemmefra.

Forsikring

Der er brandforsikring igennem Domea, men indbo og ansvarsforsikring skal man selv sørge for.

Der findes mange flere informationer i vores velkomstbrochure som I kan få ved personalet på Plejehjemmet.