Opsigelse af bolig

Pårørende kan med eget NemID opsige boligen i tilfælde af dødsfald. Der henvises til Domeas hjemmeside: www.domea.dk - hjælp og kontakt - opsigelse.

Følgende link kan desuden anvendes: https://www.domea.dk/hjaelp-og-kontakt/opsigelse/

Blanketten giver endvidere mulighed for at andre kan opsige boligen, hvis der ikke forefindes nogle pårørende. Den der opsiger boligen hæfter ikke for noget, selvom der opsiges ad denne vej.  

Blanketten sikrer at Domea, på bedste og hurtigste vis, får alle de nødvendige oplysninger i forhold til at boligen kan opsiges. 

Domea modtager selvfølgelig også opsigelse via mail eller håndudfyldte blanketter sendt med post. 
Opsigelsesblanketten kan fås ved henvendelse til Domea eller hos plejehjemsleder Dorthe Andersen.