Beboerråd

Beboerrådet holder 4 møder om året, og er repræsenteret af borgere, pårørende,leder,personale,frivillige og repræsentant for ældrerådet.