Idégrundlag -værdigrundlag

Idegrundlag :

Prices Have Centret er et boligtilbud til borgere der pga. handicap eller almindelig alders-svækkelse har brug for personlig pleje - omsorg og praktisk hjælp.

Vision :

Visionen er at skabe et trygt og hjemligt miljø hvor beboeren er i centrum.

Mission :

Medarbejderne samarbejder med den enkelte beboer, ud fra dennes ressourcer/belastninger og livshistorie 

Værdigrundlag :

  • Et aktivt liv = aktive beboere og aktive medarbejdere.
  • Det er vigtigt for beboerne, at opleve liv i livet.
  • Mennesker har brug for psykisk, socialt, kulturel og fysisk stimulation.
  • Mennesket er unikt og har egne behov til forskel for andres.
  • Alle mennesker er et produkt af det liv de har levet, hvorfor livshistorien skal være udgangspunkt for plejen og omsorgen.
  • Alle har ansvar for eget liv.