Leve-bo-miljø

På Prices Have Centeret er der indrettet 7 boliggrupper med hver sit køkken/stue miljø.

Leve- bo- miljøet er udgangspunkt for social kontakt, fælles-arealet er vigtig for at skabe denne kontakt. I indretningen er der taget hensyn til beboernes ønsker og behov, således at der er balance mellem det hjemlige præg og en fornuftig indretning i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vi gør madlavning, rengøring, tøjvask til en integreret del af plejen, ud fra den målsætning, at deltagelse i hverdags-aktiviteter styrker samværet og beboernes trivsel.

Vi ønsker at inddrage beboerne mest muligt i hverdagens gøremål og gøre brug af den enkeltes ressourcer og udfoldelsesmuligheder og lægger vægt på kontinuitet og selvbestemmelse.

Bla. at det er beboerens eget valg, om de ønsker at deltage i fællesskabet.

Medarbejderne er tilknyttet grupperne således, at boliggrupperne rummer køkkenpersonale, plejepersonaler samt i perioder SOSU/SSA - elever 

Der lægges vægt på, at medarbejderne er fleksible i forhold til at gå på tværs af faggrænser.

Der gives rum til samarbejde med beboerne - frem for arbejde med beboeren