Personale

Her kan du læse om de faggrupper, de er repræsenteret på Prices Have samt læse mere om vores kontaktperson-ordning.

Der er medarbejdere i huset hele døgnet, som kan kontaktes på tlf. 72 53 51 10.

Dagvagterne arbejder fra kl. 7:00 til kl. 13:30 eller kl. 15:00.

Aftenvagterne arbejder fra kl. 15:00 til kl. 23:00.

Nattevagterne arbejder fra kl. 23:00 til 7:00.

Dag - og aftenvagter er fortrinsvis tilknyttet én boliggruppe, men hjælper

hinanden efter behov.

TidspunktMedarbejdere
7-13.30 eller 7-15Dagvagter
15-23Aftenvagter

Kontaktperson

Hver beboer bliver ved indflytning tildelt en kontaktperson, som er behjælpelig med de daglige gøremål.

Faggrupper

 • Der er omkring 50 fastansatte medarbejdere:
 • Plejehjemsleder,
 • Stedfortræder,
 • Social- og sundhedsassistenter,
 • Social- og sundhedshjælpere,
 • Ernærings-assistenter,
 • Husassistenter,
 • Sygeplejersker,
 • Udover de fastansatte medarbejdere, har vi også faste afløsere tilknyttet.
 • Desuden er der også ansat virksomhedspraktikanter
 • Prices Have Centeret er også uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere,  social - og sundhedsassistenter