Tilsyn

Alle tilsynsrapporterne bliver modtaget og anvendt med det udgangspunkt, at andres vurderinger af os, er et godt arbejdsredskab til, at vi kan blive endnu bedre!

Kommunen og embedslægen fører tilsyn med Plejecenteret og kommer på uanmeldt besøg en gang årligt eller hver andet år.

Desuden skal Plejehjemmet leve op til de lovmæssige krav vedrørende fødevarestyrelsen.

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport 2020

Fødevarestyrelsen

findsmiley.dk